Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kowiesach
http://spkowiesy.superszkolna.pl

08 listopada 2013 16:35 | Aktualności

Złote gody

Z przyjemnością informujemy, że uczniowie naszej szkoły uświetnili uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Jubileusz pięćdziesięciolecia obchodziły trzy pary z terenu gminy Kowiesy. Po części oficjalnej dzieci należące do koła teatralnego pod kierunkiem pani Teresy Zwierz zaprezentowały program artystyczny pt. „Złote gody”. Wszyscy zgromadzeni gromkimi brawami nagrodzili występy młodych artystów!