Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kowiesach
http://spkowiesy.superszkolna.pl